Betennelser i kroppen

Betennelser i kroppen

Betennelser i kroppen

Blod senkning , betennelser i kroppen

Senkningen   viser hvordan blodets fysiske egenskaper forandrer seg ved sykdom eller andre forandringeri kroppen. Blodets celler forandrer seg ved mye betennelser i kroppen. Senkningstallet blir høyere. 

Soul kosttilskudd bedre energi betennelsesdempende
Soul kosttilskudd bedre energi betennelsesdempende

Har man mye betennelse i kroppen har cellene i blodet en tendens til å klumpe seg sammen. Disse klumpene er tyngre og vil derfor synke raskere. Det blir målt hvor mye som er sunket i løpet av en time. Fritt flytende blodceller synker langsommere. Senknings tallet for disse blir derfor mindre. 

Selv om denne målemetoden er gammel(dags) er den fortsatt i bruk både hos fastlegen og på sykehus. 

Senkningstesten blir brukt for å påvise varige betennelse tilstander i kroppen. En for gøy senk kan tyde på sykdom. Det kan være infeksjoner, revmatiske sykdommer, bindevevssykdommer og feber. og til og med kreft. M.m. 

I dag bruker man også en test som kalles CRP da den er raskere samt normaliseres raskere. 

Jeg har begynt med produktet Rain Soul, og etter ca 2 mnd. gikk min senk ned fra 35 til 17. Målt hos lege. Vil du lese mer om Soul:

Trykk her

Vil du lese  om hvordan man handler disse produktene online.

Trykk her

Her er normalverdier for senkning 

Menn 

 0-50        år: 2 – 15  

Over 50 år: 2 – 20 

Over 85 år: 2 – 30 

Kvinner 

0-50       år: 2 – 20  

Over 50 år: 2 – 30  

Over 85 år: 2 – 42  

Vurdering av verdiene 

Verdier over disse normalverdier kan tyde på at noe er galt. Det bør dog ikke ha noen betydning. Det er mer et arbeidsverktøy til legen. Han tolker verdiene og bestemmer om noe kan være galt og trenger videre undersøkelser.