Beste kosttilskudd uten tilsetninger og gifter.

Beste kosttilskudd uten tilsetninger og gifter.

 Del 1 av mange.

Jeg har lenge vært på jakt etter et tilskudd som er rent og fri for tilsetninger, eller skadelige stoffer, som ikke skal være der.

Jeg fant et selskap som består av vitenskapsmenn, forskere, m.m.  De skulle i utgangspunkter utvikle mat til kreft rammede barn i Afrika.

Maten skulle være slik at barna ble styrket. Slik at de fikk bedre motstandskraft i kroppen. På denne måten kunne de tåle kreft behandlingen som ble utført av legene. 

Det er viktig å bemerke at maten de utviklet ikke behandlet kreften, men kroppens tilstand, slik at de orket å gjennomføre den harde kreftbehandlingen som ble utført av leger.

De klarte å finne de riktige produktene og mange av barna kunne behandles lenger.

Mange som medisineres mot kreft, må stoppe behandlingen selv om den virker. Det kommer ofte av at kroppen ikke orker mer, og legene må stoppe.

Utviklingen av produktene startet rett etter århundreskiftet, og fortsatte helt til 2011.

Under denne tiden oppdaget man at disse produktene kunne brukes av alle, og man besluttet å utvikle dette for almenheten.

Resultatet ble mange gode produkter, som alle var gift frie, uten tilsetninger. De godkjente ikke engang planter eller frø som hadde vokst der det var kunstgjødsel i jorden.

Selskapet, som heter Rain International gikk ut med produktene ca. 2012 og har siden vært på markedet. 

Norske myndigheter godkjente produktene i Januar 2019.

Alle som vil ha produktene må kjøpe dem fra distributører rundt om, eller på nettet. Produktene selges ikke i butikk.

Jeg har brukt dem siden februar og er meget fornøyd.

Slutt del 1  Neste del trykk her (dette virket ikke ennå)