bedre blod

Forskning har vist at etter inntak av produktet flyter blodlegemene bedre. De
klumper seg ikke sammen. Dette er vist i video på en av sidene i domenet.