PM-International tester produktkvaliteten

Transparens gir tillit

PM-International tester produktkvaliteten gjennom det kjente selskapet TÛV SÛD ELAB – kvalitetssikring for forbrukerne!

Schengen/ Speyer, oktober 2016 – Dette kan bety en standard for hele næringsmiddelindustrien. For det som grunnlegger og styreleder for PM-International AG, Rolf Sorg, har satt i gang in puncto kvalitetssikring, kan åpne for en helt ny dimensjon forbrukerbeskyttelse. Med umiddelbar virkning kan du finne en QR-kode på produktene til produsenten av næringstilskudd og hudpleie, PM-International, som leder direkte til hjemmesiden til TÛV SÛD ELAB GmbH. Her vises tydelig og transparent hvilke produkter som testes og etter hvilke kriterier de testes. På denne måten setter PM kundetilfredshet nok en gang i sentrum og høyner samtidig sin konkurransedyktighet med premiumproduktene fra selskapet.

Testing med stikkprøver

TÛV SÛD ELAB GmbH leder et eksternt og uavhengig laboratorium hvor de regelmessig gjennomfører analyser etter et utvalgt kvalitetsparameter. I tillegg til kvalitetssikringen som gjennomføres fra produsenten, blir dermed også viktige og kvalitetsbestemmende produktegenskaper kontrollert. Viktige verdi- og kvalitetsegenskaper er for eksempel innhold av vitaminer, mineraler og næringsstoffer, samt en mikrobiologisk status. All testing gjennomføres i hht en testplan utarbeidet av TÛV SÛD ELAB GmbH.
Rolf Sorg, grunnlegger og styreleder i PM-International AG, er sikker: «En ekstern kvalitetssikring gjennom TÛV SÜD ELAB GmbH kommer til å styrke tilliten våre kunder har til produktene og selskapet. Særlig mat – og våre produkter er jo mat – må ha et helt annet krav til transparens og forbrukerbeskyttelse.»

Litt om TÜV SÜD ELAB GmbH

TÜV SÜD ELAB GmbH er et 100% datterselskap til TÜV SÜD AG og jobber profesjonelt med laboratorietjenester. I flere år har de vært fremgangsrike innen matvareanalyse, vann- og miljøanalyse og medical lab-service. Rask og presis analyse av diverse prøvemateriell og kompetent rådgivning til kunder teller som selskapets viktigste kompetanse. Laboriatoriet TÜV SÜD ELAB GmbH oppfyller kravene i hht industrinormen DIN EN ISO/ IEC 17025:2005 og er akkreditert under saksnummer D-PL-14390-01-00 hos DAkkS akkreditert. Servicetilbudet er komplett gjennom samarbeidet med andre akkrediterte partnerlaboratorier, som hentes inn med sin kompetanse ved behov.

Om PM-International AG

PM-International AG utvikler og distribuerer høykvalitative næringstilskuddsprodukter og kosmetikk fra egne merker; FitLine© og BeautyLine© innenfor premiumklassen. Produktene utviklet av selskapet og er til dels patentert. Selskapets kjernekompetanse er et næringstransportkonsept: det eksklusive Nærings-Tranport-Konseptet NTC, som transporterer næringsstoffene dit de trengs og når de trengs – til cellene. Innenfra og utenfra.
Langt mer enn 300 millioner FitLine©produkter har så langt blitt solgt world wide. Svært mange kunder bruker FitLine© regelmessig, herunder også tallrike toppidrettsutøvere, I tillegg er PM-International kooperasjonspartner med flere store idrettsforbund, som for eksempel det Tyske Ishockeyforbundet, det Tyske Skiforbundet og det østerriske «Sporthilfe».
PM-International distribuerer sine kvalitetsprodukter verden over i mer enn 35 land. I 2015 omsatt selskapet for mer enn 350 millioner US$
hits