Hvordan handle Rain kosttilskudd online av Thtvedt

Uavhengig distributør
Jeg er uavhengig distributør i Rain International

Hvis du registrerer deg som Rain Internasjonal partner får du til-sendt en mnd forbruk av produktet

Soul gir bedre senk.
Soul gir energi samt reduserer frie radikaler.

Soul.
Samtidig blir din egen nettbutikk satt opp for deg. Du får egen butikk nett. adresse.
Navnet velger du selv. Den kan se slik ut www.myrainlife.com/http://www.myrainlife.com/tvedt
Tvedt er mitt navn, du må bruke ditt eget. Trykker du denne linken(over) kan du melde deg inn som partner/fordelskunde/eller vanlig kunde.

Ditt navn velger du etter registreringen, i ditt eget kontor. (se under)
Du får eget kontor under adressen:
https://myrainoffice.com/login.php
Logg inn med ditt partner nr. Her kan du følge med hvordan butikken utvikler seg. Salg, nye partnere og kunder.
Når du er registrert vil du få forklaringer og støtte fra vårt team

Vi har partnere med medisinsk bakgrunn, erfaring fra andre partnere,råd om markedsføring i lokalmiljøet eller på nettet.
Her kan du registrere deg som partner: PartnerSamtfordelkundeTrykkHer

Her kan du registrere deg som fordel kunde  FordelkundeTrykkHer
Fordel kunde får rabatt

Her kan du registrere deg som vanlig kunde: VanligKunde
Vanlig kunde kjøper til utsalgspris
Fordel kunde er et abonnement hvor du får til sendt varer en gang pr mnd. Du bestemmer selv når du vil stoppe eller begynne
Vanlig kunde må bestille selv hver gang.
Produktene er litt dyrere med denne ordningen

De som velger å bli partner (distributør) Får mange valg. De kan kjøpe opp større partier for videre salg, hvis de vil.
De fleste velger Basic nederst på siden. Man kan utvide etter hvert.
Velger du å bli distributør og Basic betaler du litt ekstra første gangen for at din butikk blir satt opp.
Her kan du selge til andre, både kunder, fordel kunder, samt dine distributører. Du får til sendt 1 mnd forbruk av Soul. (hovedproduktet.) Du må selv gå inn og bestille mer for neste mnd hvis du vil fortsette.

Det skal ikke mange kunder eller distributører til før du selv har gratis produkter, eller en pen ekstra inntekt.
Er du usikker på hvordan, ta kontakt Mitt tlfnr. +47 690 05 108
Det er ikke farlig. Jeg kan hjelpe deg gjennom punktene.
Jeg er en pensjonist som har brukt produktene siden jan 2020, med gode resultater.

Bedre energi, mindre betennelser i kroppen, Alle burde bruke disse produktene for bedre helse.
Se andre steder på domenet hvordan blodet forandrer seg i mikroskopet.